Oslo 2015

Kløfterhagen, 1067 Oslo

Forberedelse og installasjon av postkassestativ i borettslag. Fire stativ med tilsammen 114 postkasser. Utgraving og støping av betongfundament, montere stativ og asfaltering.

Adresse DS Maskin AS , Org.Nr.911641917, Åssiden 20, 1860 Trøgstad
E-post post@ds-maskin.no
Telefon +47 468 605 85