Oslo 2015

Grunnarbeid og drenering. Støttemurer fra Asak av typene Vertica og Mini Exclusive. Betongpillarer kledd med skifer og beleggningsstein.

Adresse DS Maskin AS , Org.Nr.911641917, Åssiden 20, 1860 Trøgstad
E-post post@ds-maskin.no
Telefon +47 468 605 85