Oslo 2015

Granittmur langs fortau og i gårdsplass. Ferdigplan, beleggningsstein og granitt kantstein. Barkeskråning og asfaltering langs støttemur.

Adresse DS Maskin AS , Org.Nr.911641917, Åssiden 20, 1860 Trøgstad
E-post post@ds-maskin.no
Telefon +47 468 605 85