Ski 2015

Granittmur langs vei i nabolag. Fjerning av trær og forberedelse for asfaltering. Beleggningsstein, granittmur og kantstein i privat gårdsplass.  

Adresse DS Maskin AS , Org.Nr.911641917, Åssiden 20, 1860 Trøgstad
E-post post@ds-maskin.no
Telefon +47 468 605 85