Frogner 2015

Støttemur av betong for utglidende skråning. Grunnarbeid og støping av betongplate med ringmur for garasje. Granittmur og beleggningsstein. 

Adresse DS Maskin AS , Org.Nr.911641917, Åssiden 20, 1860 Trøgstad
E-post post@ds-maskin.no
Telefon +47 468 605 85