Frogner 2014

Vertica mur og treppeelement fra Asak. Beleggningsstein og granitt kantstein. Ferdigplan, barkebed, beplantning og skiferheller i hage.

Adresse DS Maskin AS , Org.Nr.911641917, Åssiden 20, 1860 Trøgstad
E-post post@ds-maskin.no
Telefon +47 468 605 85