Oslo 2014

Granittmurer, beleggningsstein og granitt kantstein. Grunnarbeid og støping av betongplater for garasje. Ferdigplen og opparbeidelse av grøntarealer.

Adresse DS Maskin AS , Org.Nr.911641917, Åssiden 20, 1860 Trøgstad
E-post post@ds-maskin.no
Telefon +47 468 605 85