Haslum 2014

Grunnarbeid, granittmur og granittrapper. Beleggningsstein Herregård gråmix med sirkelformasjon for utsmykking. Blomsterbed av granitt kantstein.

Adresse DS Maskin AS , Org.Nr.911641917, Åssiden 20, 1860 Trøgstad
E-post post@ds-maskin.no
Telefon +47 468 605 85