Slattum 2014

Granittmurer og granittrapper i hageanlegg. Grunnarbeid, inkludert pigging av fjell, for beleggningsstein og terrasse.

Adresse DS Maskin AS , Org.Nr.911641917, Åssiden 20, 1860 Trøgstad
E-post post@ds-maskin.no
Telefon +47 468 605 85