Lillestrøm 2014

Sigurdsgate 31, 2004 Lillestrøm.

Grunnarbeid for enebolig.

Utgraving av tomt, legging av vann- / kloakkrør, trekkerør, forberedelse for asfaltering.

Adresse DS Maskin AS , Org.Nr.911641917, Åssiden 20, 1860 Trøgstad
E-post post@ds-maskin.no
Telefon +47 468 605 85