Oslo 2014

Kløfterhagen, 1067 Oslo

Forberedelse for asfaltering av 2500 m2 parkeringsplass.

Fjerning av trær, trekkerør, forberedelse for og asfaltering av parkeringsplass ute- og innendørs, setting av kantstein og oppmerking av parkeringsplasser.

Adresse DS Maskin AS , Org.Nr.911641917, Åssiden 20, 1860 Trøgstad
E-post post@ds-maskin.no
Telefon +47 468 605 85