Strømmen 2014

Sagdalsveien, 2010 Strømmen.

Grunnarbeid og forberedelse for asfaltering av 2500 m2 gang- og adkomstvei.

Adresse DS Maskin AS , Org.Nr.911641917, Åssiden 20, 1860 Trøgstad
E-post post@ds-maskin.no
Telefon +47 468 605 85