Strømmen 2013

Henrik Ibsens vei, 2010 Strømmen.

300 meter nytt fortau.

Grunnarbeid og bygging av fortau. Satt opp granittmur mot skråning.

Adresse DS Maskin AS , Org.Nr.911641917, Åssiden 20, 1860 Trøgstad
E-post post@ds-maskin.no
Telefon +47 468 605 85