Fjerdingby 2016

Uteområde ved leilighetskomleks. Vi utførte lekeplass, fortau og gangvei, parkeringsplass, ferdigplen, trær og terrasse.

 

 

Adresse DS Maskin AS , Org.Nr.911641917, Åssiden 20, 1860 Trøgstad
E-post post@ds-maskin.no
Telefon +47 468 605 85