Askim 2017

Mini støttemur og herregård belegningsstein fra Asak. Trapp laget av granitt kantstein og belegningsstein. Ferdigplen, og ny asfalt mot veien.

Adresse DS Maskin AS , Org.Nr.911641917, Åssiden 20, 1860 Trøgstad
E-post post@ds-maskin.no
Telefon +47 468 605 85