Ski 2017

Stor granitt mur av 40*40cm blokker, platå av granitt heller og trapp av granitt. Herregår belegningsstein fra Asak.

Adresse DS Maskin AS , Org.Nr.911641917, Åssiden 20, 1860 Trøgstad
E-post post@ds-maskin.no
Telefon +47 468 605 85