Holmlia 2017

Arbeider i forbindelse med tillbygg i Vestskrenten barnehage på Holmlia i Oslo. Inkludert grunnarbeid for bygget. Drenering og tilbakefylling. Grøfter for vann og avløp. Ny trapp av granitt elementer, samt annet utomhusarbeid.

Adresse DS Maskin AS , Org.Nr.911641917, Åssiden 20, 1860 Trøgstad
E-post post@ds-maskin.no
Telefon +47 468 605 85