Jevnaker 2017

Arbeider i Enggata på Jevnaker. Langt strekke med ny vei og fortau med Oslogatestein og renne i storgatestein, kantstein og trafikkøyer med brostein.

Adresse DS Maskin AS , Org.Nr.911641917, Åssiden 20, 1860 Trøgstad
E-post post@ds-maskin.no
Telefon +47 468 605 85