Trøgsatad 2017

Utomhusarbeider ved nye Skjønhaug skole i Trøgstad. Stort prosjekt inkludert kantstein og nye fortau, brosteinsøyer, renne av brostein og storgatestein, brosteinramme rundt skolebygg og idrettshall, granittmurer, stort område med gangheller, granittstolper, sykkelstativ m.m.

Adresse DS Maskin AS , Org.Nr.911641917, Åssiden 20, 1860 Trøgstad
E-post post@ds-maskin.no
Telefon +47 468 605 85