TRØGSTAD- 2017

Utomhusarbeider ved nye Skjønhaug skole i Trøgstad. Stort prosjekt inkludert kantstein og nye fortau, brosteinsøyer, renne av brostein og storgatestein, brosteinramme rundt skolebygg og idrettshall, granittmurer, stort område med gangheller, granittstolper, sykkelstativ m.m.

Trøgstad 2017

JEVNAKER- 2017

Arbeider i Enggata på Jevnaker. Langt strekke med ny vei og fortau med Oslogatestein og renne i storgatestein, kantstein og trafikkøyer med brostein.

Jevnaker 2017

HOLMLIA- 2017

Arbeider i forbindelse med tillbygg i Vestskrenten barnehage på Holmlia i Oslo. Inkludert grunnarbeid for bygget. Drenering og tilbakefylling. Grøfter for vann og avløp. Ny trapp av granitt elementer, samt annet utomhusarbeid.

Holmlia 2017

SARPSBORG- 2017

Fornye fortau, sette Oslogatestein og gjøre klart for asfalt. Fjerne vegetasjon. Planering av terrenget. Legging av betong heller og ferdigplen.

Sarpsborg 2017

Oslo- 2016


Kløterhagen/Jerikoveien 1067 Oslo

Lekeplass i borettslag

Oslo 2016

OSLO- 2016

Skolegård på Tokerud skole. Kantstein, granittrapper, terrasse, amfi, planter og trær, ferdigplen og grøntarealer.

 

Oslo 2016

FJERDINGBY- 2016

Uteområde ved leilighetskomleks. Vi utførte lekeplass, fortau og gangvei, parkeringsplass, ferdigplen, trær og terrasse.

 

 

Fjerdingby 2016

Oslo- 2016

Gladengveien 18, 0661 Oslo

Grunnarbeid og asfaltering, ca 300 m2. Samt granittmur (50*50 og 30*30) og granitt kanstein. Bygget også trapp i granitt.

 

 

Oslo 2016

RÆLINGEN- 2015

Hektnerhagan 84, 2008 Fjerdingby

Opparbeidelse av uteareal rund 22 rekkehus. 

Rælingen 2015

OSLO- 2015

Kløfterhagen, 1067 Oslo

Forberedelse og installasjon av postkassestativ i borettslag

Oslo 2015

ASKER- 2015

Askerveien 50, 1384 Asker.

Drenering av næringsbygg.

Asker 2015

STRØMMEN- 2014

Sagdalsveien, 2010 Strømmen.

Lekeplasser og terrasser i leilighetskomleks.

Strømmen 2014

STRØMMEN- 2014

Sagdalsveien, 2010 Strømmen.

200 meter fortau.

Strømmen 2014

LILLESTRØM- 2014

Sigurdsgate 31, 2004 Lillestrøm.

Grunnarbeid for enebolig.

Lillestrøm 2014

EIDSVOLL- 2014

Eidsvollvegen 154, 2080 Eidsvoll.

Drenering og 60 meter natursteinsmur. 

Eidsvoll 2014

STRØMMEN- 2014

Sagdalsveien, 2010 Strømmen.

Opparbeidelsen av fundament for ti rekkehus.

Strømmen 2014

OSLO- 2014

Kløfterhagen, 1067 Oslo

Forberedelse for asfaltering av 2500 m2 parkeringsplass.

Oslo 2014

STRØMMEN- 2014

Sagdalsveien, 2010 Strømmen.

Grunnarbeid og forberedelse for asfaltering av 2500 m2 gang- og adkomstvei.

Strømmen 2014

STRØMMEN- 2013

Sagdalsveien, 2010 Strømmen.

Grunnarbeid, legging og tilkobling av kloakk- og overvannsrør, sette kummer. 

Strømmen 2013

STRØMMEN- 2013

Henrik Ibsens vei, 2010 Strømmen.

300 meter nytt fortau.

Strømmen 2013
Adresse DS Maskin AS , Org.Nr.911641917, Åssiden 20, 1860 Trøgstad
E-post post@ds-maskin.no
Telefon +47 468 605 85