SKI- 2017

Stor granitt mur av 40*40cm blokker, platå av granitt heller og trapp av granitt. Herregår belegningsstein fra Asak.

Ski 2017

ASKIM- 2017

Mini støttemur og herregård belegningsstein fra Asak. Trapp laget av granitt kantstein og belegningsstein. Ferdigplen, og ny asfalt mot veien.

Askim 2017

FJERDINGBY- 2016

Grunnarbeid for svømmebasseng, stor granittmur og beleggningsstein i gårdsplass.

 

Fjerdingby 2016

HØVIK- 2016

Mini Exclusive støttemur og Herregård beleggningsstein fra Asak. Granitt kantstein og asfaltering. Ferdigplen og trær.

 

Høvik 2016

RASTA- 2016

Vertica mur, beleggningsstein og granitt kantstein. 

Rasta 2016

STRØMMEN- 2016

Mini Exclusive støttemur og Herregård beleggningsstein fra Asak. Granitt kantstein med belysning. 

 

Strømmen 2016

HASLUM- 2015

Grunnarbeid for svømmebasseng med granittfliser og belysning, mur og trapp av granitt, treplatting, thujahekk.

Haslum 2015

BLOMMENHOLM- 2015

Grunnarbeid, mur og trapp av granitt, granittpillarer for porter, granittfliser ( 40 x 120 x 5 cm og 30 x 60 x 3 cm ). Relieff beleggningsstein, ferdigplen og diverse beplanting.  

Blommenholm 2015

OSLO- 2015

Grunnarbeid og drenering. Støttemurer fra Asak av typene Vertica og Mini Exclusive. Betongpillarer kledd med skifer og beleggningsstein.

Oslo 2015

OSLO- 2015

Granittmur. Beleggningsstein i gårdsplass og trapp av Herregård gråmix fra Asak.

Oslo 2015

OSLO- 2015

Granittmur langs fortau og i gårdsplass. Ferdigplan, beleggningsstein og granitt kantstein. Barkeskråning og asfaltering langs støttemur.

Oslo 2015

SKI- 2015

Granittmur langs vei i nabolag. Fjerning av trær og forberedelse for asfaltering. Beleggningsstein, granittmur og kantstein i privat gårdsplass.  

Ski 2015

BEKKESTUA- 2015

Grunnarbeid og pigging av fjell. Satt opp ministøttemur fra Asak. Beleggningsstein og granitt kantstein, samt ferdigplen. Rullestein i blomsterbed.

Bekkestua 2015

FETSUND- 2015

Beleggningsstein og granitt kantstein. Herregård mur med belysning. Ferdigplen og diverse beplantning.

Fetsund 2015

FROGNER- 2015

Støttemur av betong for utglidende skråning. Grunnarbeid og støping av betongplate med ringmur for garasje. Granittmur og beleggningsstein. 

Frogner 2015

FROGNER- 2015

Granittmur med to meter bred trapp. Beleggningsstein og granitt kantstein.

Frogner 2015

FROGNER- 2015

Støttemur Mini Exclusive fra Asak. Beleggningsstein og granitt kantstein. Rullestein i blomsterbed.

Frogner 2015

RÆLINGEN- 2015

Trapp og støttemur av granitt. Herregård gråmix beleggningsstein fra Asak.

Rælingen 2015

SLATTUM- 2015

Støttemur og fundamentering for garasje. Granitt kantstein og Parkstein fra Asak.

Slattum 2015

FROGNER- 2014

Grunnarbeid og bygging av Brunmix støttemur og beleggningsstein fra Asak. 

Frogner 2014

FROGNER- 2014

Vertica mur og treppeelement fra Asak. Beleggningsstein og granitt kantstein. Ferdigplan, barkebed, beplantning og skiferheller i hage.

Frogner 2014

OSLO- 2014

Granittmurer, beleggningsstein og granitt kantstein. Grunnarbeid og støping av betongplater for garasje. Ferdigplen og opparbeidelse av grøntarealer.

Oslo 2014

OSLO- 2014

Grunnarbeid og legging av beleggninsstein og kantstein.

Oslo 2014

HASLUM- 2014

Grunnarbeid, granittmur og granittrapper. Beleggningsstein Herregård gråmix med sirkelformasjon for utsmykking. Blomsterbed av granitt kantstein.

Haslum 2014

FROGNER- 2014

Mini Exclusive støttemur og Herregård beleggningsstein fra Asak. Granitt kantstein med belysning. Ferdigplen og blomsterbed.

Frogner 2014

FROGNER- 2014

Støttemur med belysning og blomsterbed av Mini Exclusive fra Asak. Granittrapp og beleggningsstein. Thujahekk og blomsterbed.

Frogner 2014

SANDVIKA- 2014

Støttemur av naturstein. Granittmurer og granittrapper samt Herregård gråmix beleggningsstein.

Sandvika 2014

FROGNER- 2014

Mur, trapp og kantstein av granitt. Herregård beleggningsstein. Planting av hekk i blomsterbed.

Frogner 2014

SPYDEBERG- 2014

Hagetrapp laget av kant- og beleggningsstein. Borgstein fra Asak i gårdsplass.

Spydeberg 2014

SPYDEBERG- 2014

Granitt støttemurer. Trapper og gårdsplass av kantstein og beleggningsstein. Barkeskråning, thujahekk og ferdigplen.

Spydeberg 2014

SLATTUM- 2014

Opparbeidelse av parkeringsplasser laget av granittmur fylt med beleggningsstein. Blomsterbed rammet inn av kantstein og thujahekk.

Slattum 2014

SLATTUM- 2014

Granittmurer og granittrapper i hageanlegg. Grunnarbeid, inkludert pigging av fjell, for beleggningsstein og terrasse.

Slattum 2014

EIKSMARKA- 2013

Riving av gammel mur, og fjernet busker i hage. Bygget ny granittmur med trapp. Ferdigplan med skiferheller.

Eiksmarka 2013

TRØGSTAD- 2013

Herregård gråmix beleggningsstein og kantstein rundt våningshus og garasje. Stenbed med prydbusker.

Trøgstad 2013

FROGNER- 2013

Støttermur, type Mini Exclusive. Trapper av kantstein og beleggningsstein. Parkeringsplass med beleggningsstein. Blomsterbed av rullestein og planter. Stor støttemur, mini grå fra Asak, samt ferdigplen.

 

Frogner 2013

OSLO- 2013

Adkomstvei rammet inn av granittmur. Plass for søppeldunker. 

Oslo 2013

LILLESTRØM- 2013

Beleggningsstein, granitt kantstein og asfaltering i gårdsplass utenfor tomannsbolig.

Lillestrøm 2013

FJERDINGBY- 2013

Mini Exclusive støttemur, samt granitt kantstein og Herregård gråmix beleggningsstein.

Fjerdingby 2013
Adresse DS Maskin AS , Org.Nr.911641917, Åssiden 20, 1860 Trøgstad
E-post post@ds-maskin.no
Telefon +47 468 605 85